Obrázok pozadia udalosti.

O závode

S radosťou vám predstavujeme nový závod pre cyklistov - VELOsprint Open Bike Cup 2018!


Závod sa z technických problémov s traťou koná namiesto pôvodného májového termínu v novom termíne - 2. septembra 2018 v Nitre, pod Borinou, pri OC Family, Sídlisko Klokočina.
Prezentácia je od 11:00 do 12:30 - cirkevné športové centrum Klokočina

Kategórie

Jazdia sa 4 kategórie (mix muži/ženy):

 • Kategória A - 12 až 15 roční, dĺžka trate: 7.5 km
 • Kategória B - 16 až 18 roční, dĺžka trate: 14 km
 • Kategória C - 19 a viacroční, dĺžka trate: 20 km
 • Kategória D - Open E-Bike bez vekového rozdielu, dĺžka trate: 20 km

Harmonogram

 • 13:00 Štart kategórie A
 • 13:30 Štart kategórie B
 • 14:30 Štart kategórie C
 • 15:45 Štart kategórie D
 • 17:00 Vyhlásenie výsledkov a tombola.

Štartovné

Štartovné sa hradí na účet IBAN: SK88 1100 0000 0026 2377 6461
Variabilný symbol: rodné číslo

 • Kategória A: 5 €
 • Kategória B až D: 10 €
 • Na mieste: 15 €

Kompletné znenie pravidiel nájdete v sekcií Pravidlá súťaže


Mapy

Miesto udalosti, ako aj parkovacie miesta či prezentáciu nájdete na orientačnej mapke, ktorá sa zväčší po kliknutí na ňu:Mapka trate - orientačná